7ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

H Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε το  7ο  Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης στις 20 - 22 Οκτωβρίου 2017,  στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών στη Δάφνη.

Σε αυτό το σύνδεσμο το Πρόγραμμα των Φροντιστηρίων: Πρόγραμμα Φροντιστηρίων

  Σε αυτό το σύνδεσμο το Πρόγραμμα του Συνεδρίου: Πρόγραμμα Συνεδρίου

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε:Βιβλίο Περιλήψεων

Φροντιστήριο 1: Μέτρηση και Αξιολόγηση της Συγκέντρωσης Γαλακτικού στο Αίμα
Ομιλία Bishop D., Victoria Univesity, Australia

 

1η Κεντρική Ομιλία
Adaptations of mitochondrial function to exercise - implications for health
Bishop D., Victoria University, Australia

2η Κεντρική ομιλία
Optimizing endurance training - from molecules to practical applications
Bishop D., Victoria University, Australia