1ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

Το 1ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 20 και 21 Μαΐου 2011, σε συνδιοργάνωση με το 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε το πρόγραμμα του συνεδρίου:

Πρόγραμμα συνεδρίου

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε το αναλυτικό πρόγραμμα ελεύθερων ανακοινώσεων:

Αναλυτικό πρόγραμμα ελεύθερων ανακοινώσεων

 

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε τις περιλήψεις των ελεύθερων ανακοινώσεων του συνεδρίου:

Περιλήψεις 1ου Συνεδρίου

 

Κεντρική ομιλία του Κώστα Τσίντζα με θέμα:

Diet and nutrient gene interactions in humans: Implications for exercise, nutrition and regulation of substrate utilization in health and disease

 

Κεντρική ομιλία της Ερασμίας Σγουράκη με θέμα:

Κλασσικές βιοχημικές: Παράμετροι κατά την άσκηση, μεταβολές και αξιολόγηση

 

Κεντρική ομιλία του Βασίλη Μούγιου με θέμα:

Βιοχημικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης